ขมิ้นย่าน ขมิ้นเครือ ไม้เถาเลื้อยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่
การปลูกพืช
ขมิ้นย่าน ชื่ออื่นๆ : ขมิ้นเครือ, ขมิ้นฤาษี, ฮับ (ภาคใต้) ชั้วตั่วเหล่ง (ม้ง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Khamin khruea …