เพี้ยฟาน ไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบอ่อนใช้รับประทานเป็นผักจิ้มได้
การปลูกพืช
เพี้ยฟาน ชื่ออื่นๆ : หนาดงั่ว หนวดงิ้ว หนาดวัว (อุดรธานี) เพี้ยฟาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ขลู คลู(ใต้) ขี้ป้าน (แม่ฮ่องสอน