ราชดัด ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลสุกมีสีดำ
การปลูกพืช
ราชดัด ชื่ออื่นๆ : ดีคน (อุบลราชธานี) กะดัด ฉะดัด(ใต้) ดีคน(กลาง) กาจับหลัก ยาแก้ฮากขม(เชียงใหม่) พญาดาบหัก(ตราด) เพี้ยฟ