ขานาง ไม้ยืนต้นผลัดใบ ลำต้นต้มน้ำดื่ม แก้อัมพฤกษ์
ไม้ยืนต้น
ขานาง ชื่ออื่นๆ : ขานาง (ภาคกลาง เชียงใหม่ จันทบุรี) ขางนาง คะนาง (ภาคกลาง) ค่านางโคด (ระยอง) ช้างเผือกหลวง …