ถ่อน อีเม็ง ขี้มอด ไม้ต้นผลัดใบ เป็นพืชหายาก
ไม้ยืนต้น
ถ่อน อีเม็ง ชื่ออื่นๆ : กระพี้หยวก กะปิ ถ่อน อีเม็ง ต้นกำเนิด : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของไทย ต่าง