ขึ้นฉ่าย นิยมใช้ในการปรุงอาหารที่ต้องการดับกลิ่นคาว
การปลูกพืชสวน
ขึ้นฉ่าย ชื่ออื่นๆ : ขึ้นฉ่าย (คื่นไฉ่) หรือ ขึ้นฉ่ายฝรั่ง คนไทยเรียกว่า ผักผักปืน, ผักปิ๋ม ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Cele