ขึ้นฉ่าย นิยมใช้ในการปรุงอาหารที่ต้องการดับกลิ่นคาว
การปลูกพืชสวน
ขึ้นฉ่าย ชื่ออื่นๆ : ขึ้นฉ่าย (คื่นไฉ่) หรือ ขึ้นฉ่ายฝรั่ง คนไทยเรียกว่า ผักปืน, ผักปิ๋ม, ผักข้าวปืน, ฮั่งชื่ง, ขึ่งฉ่าย