ข่าป่า ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ช่อดอกอ่อน รับประทานเป็นผักสด
การปลูกพืช
ข่าป่า ชื่ออื่นๆ : กุ๊ก ก๊า (คนเมือง) เพาะเก่อย่อ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) หล่อจะแล่ง (ลั้วะ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – …