ข้าวจี่ ช่อดอกห้อยลงตามกิ่ง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
การปลูกพืชสมุนไพร
ข้าวจี่ ชื่ออื่นๆ : ข้าวจี่ คางแมว จิงจาย จิ้งจ๊อ ซ้อแมว ปะงางอ ยองขนุน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ช้องแมว …