ข้าวสารเถา ไม้เลื้อยมียางขาว เมล็ดมีสารพวกกลัยโคไสด์ ที่เป็นพิษต่อหัวใจ
ไม้เลื้อย
ข้าวสารเถา ชื่ออื่นๆ : เคือคิก (อำนาจเจริญ)ข้าวสารดอกใหญ่, มะโอเครือ, เครือเขาหนัง, ข้าวสารดอกใหญ่ (กรุงเทพฯ) ข้าวสาร (ท