ข้าวโพดหวาน  เป็นพืชล้มลุก ลำต้นตั้งตรง  มีฝักยาวใหญ่ เมล็ดเรียงเต็มถึงปลายฝัก
การปลูกพืช
ข้าวโพดหวาน ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ข้าวโพดหวาน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zea mays Linn. …
ข้าวโพด
ตลาดเกษตร
ข้าวโพด ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : – ชื่อวงศ์ : …