คราม  ใช้ใบและส่วนของลำต้นนำมาทุบและหมักในน้ำจะได้สีน้ำเงิน
ไม้เลื้อย
คราม (ไทย), คาม (เหนือ,อีสาน) ครามย้อม (กรุงเทพฯ) ชื่ออื่นๆ : คราม คาม ครามย้อม ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …