วงศ์คล้า MARANTACEAE นิยมปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับ
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก มีเหง้า ใบเดี่ยว เรียงสลับ มักเรียงสองด้านในระนาบเดียวกัน โคนก้านใบ แผ่กว้างเป็นกาบหุ้มลำ ปลาย
คล้า คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นคล้าไว้ประจำบ้าน จะช่วยคุ้มครองรักษาให้มีความสงบสุข
ไม้กระถาง
คล้า ชื่ออื่นๆ : แหย่ง (เหนือ) หญ้าเข่าเปียง (น่าน) คล้า (ภาคกลาง นครศรีธรรมราช) ก้านพร้า (ภาคกลาง) บูแมจี่จ๊ะไอย์ (มลาย