คอนแคน ไม้พุ่มสูง ยอดอ่อนหรือดอกอ่อนมีรสหวาน รับประทานได้
การปลูกพืช
คอนแคน ชื่ออื่นๆ : หมากพู่ป่า (แพร่) ผักก้อนหมา (ลำปาง) พร้าวลำพัน (เชียงใหม่) ต้นข้าวใหม่ (กาญจนบุรี) ต้นกำเนิด : ชื่อส