คำมอกหลวง ดอกสีเหลืองสด มีกลิ่นหอม
ไม้ยืนต้น
คำมอกหลวง ชื่ออื่นๆ : ไข่เน่า (นครพนม) คำมอกช้าง (เหนือ) ผ่าด้าม, ยางมอกใหญ่ (นครราชสีมา) แสลงหอมไก๋, หอมไก๋ (ลำปาง) ต้น