โด่ไม่รู้ล้ม คิงไฟนกคุ่ม พืชล้มลุกลำต้นสั้น สรรพคุณแก้ไอ บำรุงกำลัง บำรุงสมรรถภาพทางเพศ
การปลูกพืชสมุนไพร
โด่ไม่รู้ล้ม คิงไฟนกคุ่ม ชื่ออื่นๆ : หนาดมีแคลน, หนาดผา, ตะชีโกวะ, หนาดผา, ขี้ไฟนกคุ่ม, คิงไฟนกคุ่ม, เคยโบ้, หญ้าไก่นกคุ