งิ้วผา ดอกและผลอ่อนนำมาลวกจิ้มน้ำพริก รับประทานได้
การปลูกพืช
งิ้วผา ชื่ออื่นๆ : งิ้วป่า (นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ภาคใต้); ไกร่ (เชียงใหม่); นุ่นป่า (ภาคกลาง); งิ้วป่า (ดอกขาว), …