งิ้วผา ดอกมีสีขาว กลิ่นหอมอ่อน
การปลูกพืช
งิ้วผา ชื่ออื่นๆ : งิ้วป่า (นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ภาคใต้) ไกร่ (เชียงใหม่) นุ่นป่า (ภาคกลาง) งิ้วป่า (ดอกขาว) งิ้