จอก วัชพืชน้ำขนาดเล็ก อยู่กันเป็นกลุ่มลอยอยู่บนผิวน้ำ
วัชพืช
จอก ชื่ออื่นๆ : ผักกอก (เชียงใหม่) กากอก (ภาคเหนือ) ไต่ผู้เฟี้ย (จีน-แต้จิ๋ว) ต้าฝูผิง (จีนกลาง) จอกใหญ่ ต้นกำเนิด : ชื่ …