จันทน์ดง ทรายเด่น เนื้อไม้สีขาวอมเหลือง ใช้ทำด้ามเครื่องมือเกษตรกรรม
ไม้ยืนต้น
จันทน์ดง ทรายเด่น ชื่ออื่นๆ : ค่าสามซีก แคหาง จันทน์ดง ทรายเด่น กะเจียน พญารากดำ โมดดง สะบันงาป่า เสโพลส่า เหลือง ต้นกำเ …