ต้นจั๋ง มีความสามารถในการดูดสารพิษในอากาศได้ดีมาก
การปลูกพืช
ต้นจั๋ง ชื่ออื่นๆ : Lady Palm ต้นกำเนิด : จีนและญี่ปุ่น ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhapis excelsa ชื่อวงศ์ : PALMAE ล