จามจุรี ต้นก้ามปู ก้ามกราม ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงประโยชน์และสรรพคุณทางยา
ไม้ยืนต้น
จามจุรี จามจุรี ชื่อเรียกอื่นๆ ก้ามกราม, ก้ามกุ้ง, ก้ามปู (ภาคกลาง) ลัง, สารสา, สำสา (ภาคเหนือ) ตุ๊ดตู่ (ตาก) เส่คุ่, เส …