จิงจูฉ่าย  พืชล้มลุก ใบมีลักษณะรูปทรงรี ขอบเป็นแฉก 5 แฉก สีเขียว
พืชล้มลุก
จิงจูฉ่าย ชื่ออื่นๆ : จิงจูฉ่าย หรือ โกฐจุฬาลัมพาขาว ต้นกำเนิด : มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน ชื่อสามัญ : White mugwort ชื่อวิท …