จิงจ้อเหลือง ไม้เถาทอดเลื้อยต่ำ ดอกสีเหลืองสด
ไม้เลื้อย
 จิงจ้อเหลือง ชื่ออื่นๆ : จิงจ้อขน จิงจ้อหลวง จิงจ้อใหญ่ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : จิงจ้อเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Merremia