ฉัตรพระอินทร์ ลำต้นสูง ดอกสีส้มสด หรือแดงอมส้ม
ไม้ดอก
ฉัตรพระอินทร์ ชื่ออื่นๆ : เสกกษัตริย์(ชัยภูมิ), จ่อฟ้า(ตาก), นางอั้วโคก(โคราช), เทียนป่า(ปราจีนบุรี), หญ้าเหลี่ยม(สุราษฎ