ชงโคย่าน เป็นไม้ประดับปลูกตามบ้านหรือสวนควบคู่ไปกับไม้ใบแฝดอื่นๆ
การปลูกพืช
ชงโคย่าน ชื่ออื่นๆ : ชงโคย่าน, ย่านชงโค (ตรัง) ชิงโคย่าน (ภาคใต้); ดาโอะ (นราธิวาส) ปอลิง (สุราษฎร์ธานี) เล็บควายใหญ่ (ย