ชมพู่น้ำ ชมพู่น้ำดอกไม้ ใช้ผลปรุงเป็นยาหอม ชูกำลัง บำรุงหัวใจ
ไม้ผล
ชมพู่น้ำ ชื่ออื่นๆ : ชมพู่น้ำดอกไม้,  มะชมพู่, มะน้ำหอม, ชมพู่น้ำ, ฝรั่งน้ำ, มะห้าคอกลอก ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียง