ชมพู่น้ำ ชมพู่น้ำดอกไม้ ใช้ผลปรุงเป็นยาหอม ชูกำลัง บำรุงหัวใจ
ไม้ผล
ชมพู่น้ำ ชื่ออื่นๆ : ชมพู่น้ำดอกไม้  มะชมพู่ มะน้ำหอม ชมพู่น้ำ ฝรั่งน้ำ มะห้าคอกลอก ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช …