ชะพลู ต้น ดอก ใบ ช่วยขับเสมหะได้ดี หรือรับประทานเป็นผักสดก็ได้
การปลูกพืช
ชะพลู ชื่ออื่นๆ : ผักปูนก(ล าปาง), ช้าพลู (ภาคกลาง)ชะพลูเถา เฌอภลู (สุรินทร์)ผักปูนา ผักปูลิง ผักปูริง ปูลิงนก ผักพลูนก …