4 ผักที่มีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
การปลูกพืชสมุนไพร
มะระขี้นก ผักเชียงดา ตำลึง ชะพลู เป็นผักที่มีงานวิจัยสนับสนุนว่าช่วยในการลดน้ำตาลได้ จึงมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำตาลในเลื
ชะพลู ต้น ดอก ใบ ช่วยขับเสมหะได้ดี หรือรับประทานเป็นผักสดก็ได้
การปลูกพืช
ชะพลู ชื่ออื่นๆ : ผักปูนก(ล าปาง), ช้าพลู (ภาคกลาง)ชะพลูเถา เฌอภลู (สุรินทร์)ผักปูนา ผักปูลิง ผักปูริง ปูลิงนก ผักพลูนก …