ซาโยเต้ หรือ ฟักแม้ว มะระหวาน เป็นไม้เลื้อย ทานได้ทั้งผล ใบ ยอด สรรพคุณ รวมถึงการปลูก
พืชผัก
ซาโยเต้ ชื่ออื่นๆ : ฟักแม้ว  มะระแม้ว  มะระหวาน  มะเขือเครือ ฟักม้ง แตงกะเหรี่ยง ต้นกำเนิด : มีถิ่นกำเนิด