กระชาย หรือ ขิงจีน ขิงกระชาย เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดินออกเป็นกระจุกจำนวนมาก
การปลูกพืช
กระชาย, กะซาย ชื่ออื่นๆ : กระชายดำ (กลาง, มหาสารคาม) หัวระแอน หัวกะแอน (มหาสารคาม, เหนือ) ขิงทราย (มหาสารคาม) …