ดอกรัก นิยมปลูกไว้เพื่อนำดอกมาร้อยมาลัยหรือประดิษฐ์ในงานพิธีต่างๆ
ไม้ดอก
ดอกรัก ชื่ออื่นๆ : รัก ดอกรัก (กลาง) ปอเถื่อน ป่าเถื่อน (เหนือ) ต้นกำเนิด : เขตเอเชียกลาง ชื่อสามัญ : Crown …