ดอกเข็ม คนโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกเข็มไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความฉลาดเฉียบแหลม
ไม้ดอกไม้ประดับ
ดอกเข็ม ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : West Indian Jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora …