ดอกเข็ม คนโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกเข็มไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความฉลาดเฉียบแหลม
ไม้ดอกไม้ประดับ
ดอกเข็ม ชื่ออื่นๆ : West Indian Jasmine ต้นกำเนิด : แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Zephyranthes ชื่อวิทยาศาสตร์ :