เข็มขาว มีสรรพคุณทางยา ดอกมีกลิ่นหอม
ไม้ดอกไม้ประดับ
เข็มขาว ชื่ออื่นๆ : เข็มไม้ (ไทย) เข็มพระราม (กรุงเทพ) เข็มปลายสาน (ตานี) เข็มขาว (พายัพ) ต้นกำเนิด : อเมริกาใต้ ชื่อสาม …
ดอกเข็มป่า ไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม
ไม้กระถาง
ดอกเข็มป่า ชื่ออื่นๆ : เข็มตาไก่ (เชียงใหม่) เข็มโพดสะมา (ตานี) เข็มดอย (พายัพ) เข็มป่า (ไทย) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …
ดอกเข็ม คนโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกเข็มไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความฉลาดเฉียบแหลม
ไม้ดอกไม้ประดับ
ดอกเข็ม ชื่ออื่นๆ : West Indian Jasmine ต้นกำเนิด : แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Zephyranthes ชื่อวิทยาศาสตร์ :