เข็มขาว มีสรรพคุณทางยา ดอกมีกลิ่นหอม
ไม้ดอกไม้ประดับ
เข็มขาว ชื่ออื่นๆ : เข็มไม้ (ไทย) , เข็มพระราม (กรุงเทพ) , เข็มปลายสาน (ตานี) , เข็มขาว (พายัพ) ต้นกำเนิด : อเมริกาใต้ ช
ดอกเข็ม คนโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกเข็มไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความฉลาดเฉียบแหลม
ไม้ดอกไม้ประดับ
ดอกเข็ม ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : West Indian Jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora chinensis lamk. ชื่อวงศ์ : RUBIA