ดาวกระจายน้อย ไม้ดอกสีเหลือง ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
การปลูกพืช
ดาวกระจายน้อย ชื่ออื่นๆ : ดาวกระจายน้อย ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pentanema indicum (L.) Ling ชื่อวงศ์ …
ต้นดาวกระจาย พืชล้มลุก ปลูกประดับบ้าน
ไม้ดอก
ต้นดาวกระจาย ชื่ออื่นๆ : ดาวเรืองพม่า, คำแพ, คำเมืองไหว, คำอังวะ ต้นกำเนิด : ทวีปอเมริกาเหนือ ชื่อสามัญ : Comos ชื่อวิทย