ลักษณะของดอกดาวเรืองและดอกดาวเรืองฝรั่ง
การปลูกพืช
ดาวเรือง ดอกดาวเรือง  คำปู้จู้ (ภาคเหนือ) ดาวเรืองใหญ่ (ทั่วไป) เป็นไม้ดอก ดอกไม้ที่มีกลีบสีเหลืองคล้ายทองคำ ดาวเรื
ดาวเรือง ดอกไม้ที่มีกลีบสีเหลืองคล้ายทองคำ
พืชล้มลุก
ดาวเรือง ชื่ออื่นๆ : คำปู้จู้ (ภาคเหนือ) ดาวเรืองใหญ่ (ทั่วไป) ต้นกำเนิด : ประเทศเม็กซิโก ชื่อสามัญ : Marigold ชื่อวิทยา