สะเรเต ดอกสีขาวล้วน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
ไม้ดอกไม้ประดับ
สะเรเต กระทายเหิน, มหาหงส์ หางหงส์ (ภาคกลาง) ตาห่าน เหินแก้ว เหินคำ (แม่ฮ่องสอน) ชื่ออื่นๆ : สะเลเต หางหงส์ …