ว่านมงคล นิยมปลูกประดับบ้าน ประดับสวน
เทคโนโลยีเกษตร
ว่านขุนแผน (ต้นเสน่ห์ขุนแผน) ต้นเสน่ห์ขุนแผน  เป็นว่านเสี่ยงทายของเจ้าของว่าน ถ้าว่านเจริญงอกงามดีย่อมหมายถึงว่าเจ้าของว
ว่านหอม ไม้ล้มลุก ลำต้นอยู่ใต้ดิน เป็นว่านเมตตามหานิยม
ไม้ดอกไม้ประดับ
ว่านหอม ชื่ออื่นๆ : ว่านหอม (ภาคอีสาน)เปราะหอมแดง หอมเปราะ (ภาคกลาง) ว่านตีนดิน ว่านแผ่นดินเย็น ว่านหอม (ภาคเหนือ) ต้นกำ
ว่านงาช้าง ไม้ฟอกอากาศ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับหรือเป็นสวนสมุนไพรภายในบ้านเรือน
ไม้กระถาง
ว่านงาช้าง ชื่ออื่นๆ : ว่านงาช้างเขียว หอกสุรกาฬ ว่านงาช้างลาย หอกสุรโกฬ ต้นกำเนิด : อยู่ในแถบแอฟริกาใต้ ชื่อสามัญ : Com …