รสสุคนธ์ ไม้เถาเนื้อแข็ง ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม
การปลูกพืช
รสสุคนธ์ ชื่ออื่นๆ : ลิ้นแฮด (ยโสธร) มะตาดเครือ สุคนธรส อรคนธ์ ย่านปด (นครศรีธรรมราช) ปดคาย ปดเลื่อน (สุราษฎร์ธานี) …
มะกล่ำตาหนู  กล่ำตาไก่  รากมีสารที่มีรสหวานคล้ายชะเอม ใช้เป็นยาทาภายนอก
ไม้ยืนต้น
มะกล่ำตาหนู  กล่ำตาไก่ ชื่ออื่นๆ : กล่ำเครือ กล่ำตาไก่ มะกล่ำเครือ มะกล่ำแดง มะแค๊ก (เชียงใหม่) เกมกรอม (สุรินทร์) ชะเอม …