ตลาดสดรุ่งโรจน์ จ.กระบี่ เปิดขายทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น. 
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดรุ่งโรจน์ ตลาดสดรุ่งโรจน์ ตลาดสดกระบี่ ตั้งอยู่เลขที่ 233 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดก