ตลาดสด แพร่ ตลาดริมน้ำ (กาดริมน้ำ อำเภอสอง) ติดกับหมวดทางหลวงสอง
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดริมน้ำ(กาดริมน้ำ) ตลาดริมน้ำ (กาดริมน้ำ) ตลาดสด แพร่ ตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ 3 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ตลา
ตลาดสินค้าเกษตร ข่วงเกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่ ติดกับถนนเลียบคลองชลประทาน
ตลาดสด ผักผลไม้
ข่วงเกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่ ข่วงเกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่ หรือ ตลาดเกษตรอินทรีย์  เป็นตลาดขายสินค้าเกษตร ตั้งอยู่ที่ ถนนเล
ตลาดสดลำปาง ตลาดปลาบ้านสาหรือตลาดสดบ้านสา เปิดทุกวัน เวลา 04.00-20.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดบ้านสา ตลาดสดบ้านสา หรือตลาดบ้านสา หรือ ตลาดปลาบ้านสา เป็นตลาดสดลำปาง ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำ
ตลาดเทศบาล 1 จ.ลำปาง ตลาดเปิดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดเทศบาล 1  (ตลาดหลักเมืองลำปาง) ตลาดเทศบาล 1 หรือ ตลาดสดเทศบาล 1 หรือ ตลาดหลักเมืองลำปาง เป็นตลาดสดลำปาง ตั้งอยู่เลขท
ตลาดบ้านท่อ จ.เชียงใหม่ เปิดทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดบ้านท่อ ตลาดบ้านท่อ เชียงใหม่ หรือ กาดบ้านท่อ เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่  208 ซอยป่าตัน ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียง
ตลาดภูดอย จ.เชียงใหม่ ตลาดเช้า เปิดทุกวัน เวลา 04.00-21.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดภูดอย ตลาดภูดอย เชียงใหม่ เป็นตลาดเช้าเชียงใหม่  ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จั
ตลาดป่าข่อยใต้ ตลาดเย็น จ.เชียงใหม่ เปิดขายทุกวัน เวลา 12.00-20.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดป่าข่อยใต้ ตลาดป่าข่อยใต้ เป็นตลาดเย็น เชียงใหม่ ตลาดสด เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัง
ตลาดศรีบุญยืน ตลาดเช้าลำพูน เปิดขายทุกวัน เวลา 04.00–21.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดศรีบุญยืน ตลาดศรีบุญยืน หรือตลาดสดศรีบุญยืน เป็นตลาดเช้าลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 134 ถนนศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมื
ตลาดอุ๊ยทา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เปิดขายทุกวัน เวลา 8.00–20.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดอุ๊ยทา ตลาดอุ๊ยทา หรือกาดอุ๊ยทา เป็นตลาดเช้า หรือกาดเช้าย่านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง ตั้งอยู่ที่ ถนน 1006 เชียงใหม่-สันกำ
ตลาดบ้านทา หรือตลาดสดดอยแก้ว (กาดบ้านทา) จ.ลำพูน เปิดทุกวัน เวลา 07.30-20.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดบ้านทา ตลาดบ้านทา หรือตลาดสดดอยแก้ว (กาดบ้านทา) หรือ ตลาดชุมชนบ้านดอยแก้ว ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตำบลแ
ตลาดเช้า สุโขทัย ตลาดสดวัดตระพังทอง อยู่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดวัดตระพังทอง ตลาดสดวัดตระพังทอง ตลาดเช้า จ.สุโขทัย ตั้งอยู่เลขที่ 164/2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  ต
ตลาดจอมแจ้ง ตลาดสด ตลาดเช้าแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดขายทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดจอมแจ้ง ตลาดจอมแจ้งหรือกาดแลงจอมแจ้ง ตลาดเช้าแม่สะเรียง เป็นตลาดสด ในตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอ