เงาะเจ๊ะโมง ผลสุกมีรสหวานอมเปรี้ยว เนื้อกรอบ
ตลาดเกษตร
 เงาะเจ๊ะโมง ชื่ออื่นๆ : เงาะเจ๊ะมง, เงาะเจ๊ะบง, เงาะบ้าน (ภาคใต้)  เมาะแตเจ๊ะมง (มลายูท้องถิ่น-ยะลา) ต้นกำเนิด : พบขึ้น