มะหวีด ผลทานได้ เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน
ไม้ยืนต้น
มะหวีด ชื่ออื่นๆ : กะตีบ, แขกเต้า, ค้ำ, หวีด (ภาคเหนือ) มะกอกกาน (ภาคกลาง) อ้อยน้ำ (จันทบุรี) ต้นกำเนิด : พบขึ้นตามป่าดิ …