วงศ์กระทืบยอด OXALIDACEAE ผลทานได้มีรสเปรี้ยว
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์กระทืบยอด OXALIDACEAE  ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น ไม่มีหูใบ ใบ ประกอบ ติดเวียนสลับ ด
ตะลิงปลิง ผลไม้รสเปรี้ยว และยังมีสรรพคุณในด้านยามากมายจึงถูกนำมาใช้รักษาโรคต่างๆ
ไม้ผล
ตะลิงปลิง ตะลิงปลิง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Averrhoa bilimbi L. ผลไม้รสเปรี้ยวจัดนิยมนำมาทานคู่กับพริกเกลือ ใช้ประกอบอาหาร