ตะเคียนหนู เนื้อไม้ขัดเงาได้ดีใช้ทำพื้น ทำเครื่องมือทางเกษตร
ไม้ยืนต้น
ตะเคียนหนู ชื่ออื่นๆ : ตะเคียนหนู (ภาคกลาง) ขี้หมากเปียก หมากเปียก (นครราชสีมา) เบน (พิจิตร ประจวบคีรีขันธ์) เปอเยอ สะเร