วิธีการทำสมุนไพรไล่ยุง ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
การปลูกพืชสมุนไพร
วิธีทำสมุนไพรไล่ยุง ยุงเป็นพาหะของการเกิดโรคที่สำคัญ ได้แก่ ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำไข้มาลาเ
ตะไคร้หอม สมุนไพรไล่ยุง ไล่แมลง
การปลูกพืชสมุนไพร
ตะไคร้หอม ชื่ออื่นๆ : จะไคมะขูด, ตะไครมะขูด (ภาคเหนือ) ตะไคร้แดง (นครศรีธรรมราช) ต้นกำเนิด : เขตร้อนของเอเชีย ชื่อสามัญ
หัวจังไคร้หอม ไคล หัวขิงไคร จะไคร้มะขูด ตะไคร้มะขูด ตะไคร้แดง กำจัดแมลง ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
การปลูกพืช
หัวจังไคร้หอม ไคล หัวขิงไคร จะไคร้มะขูด ตะไคร้มะขูด ตะไคร้แดง ชื่ออื่นๆ : หัวจังไคร้ไทย ไคล หัวขิงไคร จะไคร้มะขูด ตะไคร้