ตานนกกด ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นสูง เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง
ไม้ยืนต้น
ตานนกกด ชื่ออื่นๆ : กะโรงแดง,  หมาตายทากลาก (ตะวันออก) จันนกกด (นครราชสีมา) ช้างน้าว (ราชบุรี นครราชสีมา) ตานกกดน้อย (สุ