วงศ์และสกุลของกระดูกไก่ CHLORANTHACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นตั้งตรง กิ่งก้านมีข้อบวมพอง ใบเดี่ยวติดแบบตรงข้าม และแต่ละคู่ตั้งฉากกัน รวมท
กระดูกไก่ ไม้พุ่ม ดอกสีขาว ดอกไม่มีกลีบดอกหรือกลีบรองดอก
การปลูกพืชสมุนไพร
กระดูกไก่ ชื่ออื่นๆ : กระดูกไก่ (ภาคกลาง) เกตุเมือง, ฝอยฝา (กรุงเทพฯ) หอมไก่ (ภาคเหนือ)  หอมไก๋ (พายัพ) กระดูกไก่ (ใต้)  …