วงศ์ปรง CYCADACEAE ลักษณะวงศ์ปรง ไม้วงศ์ปรง
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ปรง CYCADACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้พุ่ม หรือไม้ต้น ลักษณะคล้ายปาล์ม มักมีเหง้าใต้ดิน ลำต้นเป็นวงจากรอยแ
ต้นปรง ต้นไม้เปลือกสีน้ำตาล ลำต้นสั้น
การปลูกพืช
ต้นปรง ชื่ออื่นๆ : กา, กาเดาะ, กูดหลวา, แข่ดู่, ทอคลิ, บอกะ, มะพร้าวเต่าดอย , มะพร้าวเต่าหลวง, มุ่งม่าง ต้นกำเนิด : ตั้ง …