รางจืด ราชาแห่งการถอนพิษ
การปลูกพืชสมุนไพร
รางจืด ชื่ออื่นๆ : หนามแน่ ย้ำแย้ ยาเยียว ดุเหว่า ตานี ซั้งกะ เครือเถาเขียว คาย ปัง กะล่ะ ขอบชะนาง ต้นกำเนิด : เอเชียตะว