ราชพฤกษ์ ภาคเหนือ เรียก ลมแล้ง ภาคใต้ เรียก ราชพฤกษ์ปัตตานี เรียก ลักเกลือ ลักเคย  รากฝนทาแก้กลาก สรรพคุณเป็นยาระบาย ใช้บดทาผื่นตามร่างกาย
ไม้ยืนต้น
ราชพฤกษ์ ชื่ออื่นๆ : คูณ ล้มแล้ง ต้นกำเนิด : เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดียว ศร