สรรพคุณและประโยชน์ของราชพฤกษ์หรือคูน
ไม้ยืนต้น
ต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำชาติไทย ชื่ออื่นๆ : ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง) ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ราชพฤกษ์ (ภาคใต้)กุเพยะ (กะเหร
ราชพฤกษ์ ภาคเหนือ เรียก ลมแล้ง นิยมปลูกไว้เป็นต้นไม้ประดับ เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย
ไม้ยืนต้น
ราชพฤกษ์ ชื่ออื่นๆ : ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง) ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ราชพฤกษ์ (ภาคใต้)กุเพยะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ปูโย ป