ลำแพนหิน ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม สีเขียวเข้ม
ไม้ยืนต้น
ลำแพนหิน ชื่ออื่นๆ : ลำพู (พังงา); ลำแพน (สตูล); ลำแพนทะเล ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : sonneratia