ลำแพนหิน ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม สีเขียวเข้ม
ไม้ยืนต้น
ลำแพนหิน ชื่ออื่นๆ : ลำพู (พังงา) ลำแพน (สตูล) ลำแพนทะเล ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : …
ลำแพน ไม้ยืนต้น ดอกสีเหลืองอมเขียว ด้านบนนุ่มคล้ายกำมะหยี่
ไม้ยืนต้น
ลำแพน ชื่ออื่นๆ : ลำพูป่า, ลำแพนเขา, อีกาย, ลำพูขี้แมว, ลำพูควน  ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : …