สารภี สร้อยภี ดอกมีกลิ่นหอม นิยมปลูกเพื่อประดับบริเวณอาคารบ้านและสวน
การปลูกพืช
สารภี สร้อยภี ชื่ออื่นๆ : ทรพี (จันทบุรี) สร้อยพี (ใต้) สาหละปี (เชียงใหม่,เหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Salapee …