สารภีทะเล ปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา ดอกและเมล็ดใช้ปรุงเป็นยา
ไม้ดอกไม้ประดับ
สารภีทะเล ชื่ออื่นๆ : กระทึง กากระทึง กากะทึง (ภาคกลาง) ทิง (กระบี่) เนาวกาน (น่าน) สารภีทะเล (ประจวบคีรีขันธ์) …
สารภี สร้อยภี นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณอาคารบ้านและสวน
การปลูกพืช
สารภี,สร้อยภี ชื่ออื่นๆ : ทรพี (จันทบุรี) สร้อยพี (ใต้) สาหละปี (เชียงใหม่,เหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …